Kierunek Zachód

Debata w Monachium o 30 latach traktatu polsko-niemieckiego. 17 czerwca 1991 roku został podpisany między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Traktat dotyczył między innymi kwestii