Kierunek Zachód

W Bochum znajduje się Dom Polski, miejsce symboliczne i historyczne. Budynek stanowił siedzibę Związku Polaków w Niemczech. Niestety ostatnie znaczące prace budowlane miały miejsce w latach 60., od kilku lat obiekt jest nieczynny i popada w ruinę. Teraz ma się to zmienić. W Europie kolejne państwa luzują wewnętrzne obostrzenia i znoszą ograniczenia związane z podróżowaniem. Pandemia pokrzyżowała plany twórcom wystawy „Jan Paweł II. Narodziny”. Teraz można oglądać ją w Collège des Bernardins w Paryżu. Wioletta Villas inspiracją dla polskiej krawcowej z Darmstadt,