Kierunek Zachód

Już od ponad roku żyjemy z obostrzeniami koronawirusowymi. Na początku pandemii wielu Europejczyków miało nadzieję, że ta potrwa tylko kilka tygodni. Obecnie jedyną szansą na powrót do normalności są masowe szczepienia obywateli. Jednak większości państw UE wciąż brakuje odpowiedniej ilości dawek. Władze niektórych krajów już wprowadzają jednak poluzowania epidemiczne. W programie też Obchody rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Ravensbrück i działalności Instytutu Polskiego w Brukseli. Przedstawiamy również działania Domu Polskiego im. Jana Pawła II w Rzymie oraz mówimy o tym, czy Paula z Polski pójdzie w Paryżu w ślady słynnego mistrza fryzur - Antoniego Cierplikowskiego.