Kierunek Zachód

Pandemiczne obostrzenia zatrzymały w domach nie tylko turystów. Pochodzący z Gdańska, a mieszkający obecnie w Niemczech pianista Zbigniew Warot, który wiele lat koncertował na statkach pasażerskich, czeka na swój rejs. W programie przybliżamy też pracę Instytutu Polskiego w Düsseldorfie. Odwiedzamy Dom Miłosierdzia w La Ferté-Imbault we Francji. Opowiadamy również o „Informatorze Polskim” w Danii oraz zwiedzimy Rzym.