Kierunek Zachód

Nadal trwa epidemia Covid-19 w Niemczech – wprowadzono darmowe testy dla wszystkich chętnych i otworzono sklepy w ramach znoszenia obostrzeń epidemiologicznych. Otwarto Międzynarodowy Dom Studenta w Paryżu. Powstało Nowe Stowarzyszenie Polska w