Kierunek Zachód

16. Polonijne spotkanie młodych w House Concordia. 3. Konferencja metodyczna w Paryżu. Polskie Dni w Antwerpii. 25-lecie proboszcza Sławomira Klima z Bredy i wizyta marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego w Niemczech.