Kierunek Zachód

Polonia w Austrii i w Niemczech po raz włączyła się do akcji Narodowego Czytania. Tym razem lekturą była „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Elisabeth Jerichau-Baumann, bardzo znana w swoim czasie XIX-wieczna malarka, była z pochodzenia Pol