Kierunek Zachód

40 lat temu powstał Związek Zawodowy „Solidarność” i podpisano Porozumienia Gdańskie. Wydarzenia te zapoczątkowały rozpad komunizmu w Polsce i Europie. Zanim to nastąpiło, w latach 80., wielu aktywnych działaczy „Solidarności” musiało emigrować z kraju. Europa pamięta! Obchody 76. rocznicy lądowania w Normandii armii generała Stanisława Maczka. 55. rocznica katastrofy polskiego samolotu w Belgii. Bent Christensen - tłumacz Mickiewicza z Danii. W Muzeum El Greco na Krecie otwarto wystawę polskich absolwentów Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie.