Kierunek Zachód

40 lat temu powstał Związek Zawodowy „Solidarność” i podpisano Porozumienia Gdańskie. Wydarzenia te zapoczątkowały rozpad komunizmu w Polsce i Europie. Zanim to nastąpiło, w latach 80., wielu aktywnych działaczy „Solidarności”