Kierunek Zachód

W Ambasadzie RP w Brukseli odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Holocaustu zorganizowane przez Instytut Polski w Brukseli. Gościem specjalnym był historyk Mordecai Paldiel, specjalizujący się w historii Holocaustu, który przybli