Info Wilno

Główny program informacyjny podsumowujący wydarzenia mijającego dnia i zapowiadający najważniejsze wydarzenia dotyczące życia Polaków na Litwie.