Gość Wiadomości

– To, co się udało przez ostatnie 3 lata, to zwiększenie popytu konsumpcyjnego w wyniku zwiększenia dochodów indywidualnych. Sądzę, że nasi obywatele oczekiwali tego od początku tzw. transformacji – powiedział prof. Witold Modzelewski, wykładowca problematyki podatkowej. Jego zdaniem, jeśli chcemy zbliżyć się w dochodach do średniej UE to nie możemy obecnie podejmować decyzji o przyjęciu euro jako waluty. – Wydaje się, że argumentacja nie przystępowania do euro jest zasadna, ponieważ Polska nie należy do optymalnego obszaru walutowego euro, które polega na tym, aby obecność w nim nie narażała państwa na straty, a straty mogą być znaczące – uważa b. wiceminister finansów Cezary Mech.