Gość Wiadomości

Siedmioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego przed tygodniem skierowało list do prezes Julii Przyłębskiej. Ocenili, że składy orzekające TK są wyznaczane niezgodnie z obowiązującą ustawą, z pominięciem porządku alfabetycznego. – Wydawało mi się, że atmosfera już się uspokoiła. Sędziowie są bardzo aktywni. Na przestrzeni czasu, kiedy jestem prezesem Trybunału Konstytucyjnego, skierowali do mnie wiele listów i na wszystkie odpowiadałam – mówi prezes Przyłębska. – Listy te dotyczą m.in. kwestii związanych z formułowaniem składów. Zapewniam, że wszystko dzieje się w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Trochę jestem zdziwiona, że ci sami sędziowie byli bierni, kiedy np. wykorzystywano w sposób niezgodny z prawem urlopy wypoczynkowe i pobierano bardzo wysokie ekwiwalenty – dodaje.