Gość Wiadomości

– Prezydent zastanawiał się nad podpisaniem reformy edukacji, bo to bardzo ważna decyzja, dotycząca ogółu społeczeństwa – mówi Małgorzata Sadurska, szefowa Kancelarii Prezydenta. Podkreśla, że głowie państwa zależy na jakości kształcenia, a taki model – 8-letnia szkoła podstawowa i 4-letnie liceum – jest optymalny. W programie również o rozmowach opozycji z większością rządzącą z inicjatywy marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego w sprawie rozwiązania kryzysu parlamentarnego oraz spełnieniu deklaracji obecności w Polsce ciężkiej amerykańskiej brygady pancernej.