Gość Wiadomości

– Będzie to polityka kontynuacji – mówi minister finansów, prof. Teresa Czerwińska o założeniach na najbliższy rok. – Pan premier Morawiecki bardzo jasno wyznaczył kurs, bardzo jasno wyznaczył cele i bardzo jasno sformułował zadania. Widzę swoją rolę jako kontynuatora polityki pana premiera. Ale też widzę wiele rzeczy do zrobienia, przede wszystkim chociażby w zakresie uszczelnienia systemu podatkowego – dodaje.