Gość Wiadomości

Według raportu Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej najbezpieczniejszym krajem we wspólnocie jest Chorwacja. Tuż za nimi plasuje się Litwa, a trzecie miejsce zajmuje Polska. Według Eurostatu, w 2019 roku z aktami przemocy, przestępczości i wandalizmu miało do czynienia 4,4 proc Polaków. To dużo mniej niż średnia unijna, która dotknęła 11 proc. mieszkańców. – To ogromny powód do satysfakcji, zwłaszcza w dniu naszego święta, przekazanie takich informacji przez Eurostat i pokazanie, że zaledwie za Chorwacją i Litwą respondenci, nasi mieszkańcy, wskazali swoje miejsce zamieszkania, Polskę jako kraj niezwykle bezpieczny – mówi Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk.