Gość Wiadomości

Według raportu Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej najbezpieczniejszym krajem we wspólnocie jest Chorwacja. Tuż za nimi plasuje się Litwa, a trzecie miejsce zajmuje Polska. Według Eurostatu, w 2019 roku z aktami przemocy, przestępczości i