Gość Wiadomości

Skarb Państwa podpisał umowę dotyczącą przejęcia przez PKN Orlen kontroli nad Grupą Lotos oraz PGNiG - poinformował zarząd PGNiG. W wyniku przyjętego scenariusza połączenia akcjonariusze spółek Grupy LOTOS i PGNiG w zamian za akcje posiadane w kapitałach zakładowych obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Orlenu. – To jest niewątpliwie historyczny moment. Podjęta przez Radę Ministrów uchwała o modelu transakcji połączenia Orlenu, Lotosu i PGNiG, modelu bezgotówkowego, przez połączenie tych trzech firm, wyznacza początek ostatniej prostej do tego, aby zbudować duży, polski, multienergetyczny koncern, który będzie dysponował skumulowanymi środkami na inwestycje, będzie miał tę moc rozwojową, będzie mógł się stać rzeczywistym konkurentem dla wielkich podmiotów zagranicznych, działających na polskim rynku – twierdzi Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.