Gość Wiadomości

– Pierwszą rozpoznawalną cechą warszawskiej giełdy jest to, że jest polska, a nasza gospodarka na tle gospodarki światowej rozwija się bardzo dobrze – o bardzo dobrych wynikach warszawskiej giełdy mówi jej prezes Marek Dietl. Jego