Gość Wiadomości

Rozpoczyna się druga tura zapisów na szczepienia pracowników żłobków i klubów dziecięcych, dziennych opiekunów oraz pracowników placówek pieczy zastępczej. Szczepienia zgłoszonych w pierwszej turze, ch