Gość Wiadomości

– Jesteśmy skuteczni, kiedy jesteśmy solidarni. Takie są wnioski z pierwszych rozmów grupy V4. Tam, gdzie byliśmy razem, gdzie się wspieraliśmy, tam osiągaliśmy sukcesy w Unii Europejskiej, w kwestii bezpieczeństwa, dziś przed nami stoi