Gość Wiadomości

– Polska wieś w dobie pandemii razi sobie dosyć dobrze. Wiele problemów, które na co dzień spotyka również innych przedsiębiorców, konsumentów i mieszkańców miast, dotyka także rolników. Staramy się im pomagać na bieżąco, ale myślę, że na co dzień dajemy sobie radę – mówi minister rolnictwa Grzegorz Puda. Jednym z pomysłów dla promocji polskiej żywności na być program paszportowy wskazujący na jego pochodzenie.