Gość Wiadomości

– Innego wyroku Trybunał wydać nie mógł, dlatego że opierał się na treści norm prawnych – powiedziała prof. Anna Łabno, konstytucjonalistka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na temat orzeczenia Trybunału Konst