Gość Wiadomości

– To nie sama Komisja Europejska, tylko ci którzy kontrolują tą władzę, czyli Berlin i Paryż, chcą zawładnąć władzę, ponieważ kontrolują tą komisję – ocenia ostatnie decyzje w sprawie powiązania funduszy europejskich z praworządnoś