Gość Wiadomości

400 mln zł otrzymają samorządowe instytucje kultury, NGO-sy i przedsiębiorcy prowadzący działalność kulturalną. Celem powoływanego Funduszu Wsparcia Kultury jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie dotychczasowego zatrudnien