Gość Wiadomości

– Są zastrzeżenia dotyczące procedury. Nie chcę w to wnikać, nie jestem prawnikiem, być może pani poseł będzie tutaj lepsza. Podobno dobry obyczaj nakazuje, że ten z sędziów, który uzyska największą liczbę głosów powinien b