Gość Wiadomości

– Polska jest jednym z państw, które stara się podejmować racjonalne decyzje. Dotychczasowe postanowienia rządu doprowadziły do tego, że przy współudziale naszych rodaków, którzy zachowywali obostrzenia, liczba zacho