Gość Wiadomości

Programy, takie jak tarcza antykryzysowa, mają chronić polską gospodarkę i obywateli przed konsekwencjami pandemii koronawirusa. Jednym z wyzwań dla rządu na najbliższe miesiące będzie utrata miejsc pracy, chociażby w sektorze usług. – Oczywiśc