Gość Wiadomości

– Wysłałam do pana marszałka Grodzkiego pismo, w którym wyjaśniłam powody, dla których w tym roku nie wezmę udziału w posiedzeniach Senatu. Związane to jest z narastającą nagonką na Trybunał Konstytucyjny jako instytucję konstytuc