Gość Wiadomości

– Program „Maluch +” to budżet na poziomie 450 mln zł na rok 2021. Zapraszamy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego i podmioty niesamorządowe do składania ofert, ponieważ chcemy przede wszystkim, aby w każdej gminie znalazł się żłobek, albo klub dziecięcy – mówi o uruchomieniu kolejnego wsparcie dla rodzin minister rodziny Marlena Maląg.