Gość Wiadomości

Dla 4,6 mln uczniów z blisko 22 tys. szkół dla dzieci i młodzieży rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021. – Niemal wszystkie szkoły rozpoczęły działanie 1 września – poinformował szef MEN Dariusz Piontkowski. – Rozwiązania przyjęte w Polsce są podobne do tych, jakie wdrożono w innych europejskich krajach - wskazał.
– Mam informacje od dyrektorów, którzy przekazywali kuratorom informacje o stanie przygotowań. (…) Dyrektorzy przygotowali regulaminy w swoich placówkach tak, by uczniowie bezpiecznie mogli wrócić do nauki, aby nauczyciele mogli prowadzić zajęcia w klasie i spotykać się twarzą w twarz – powiedział minister.