Gość 19.30

Rozmowa o najważniejszych wydarzeniach dnia z ich uczestnikami: politycy, sportowcy, naukowcy. Komentarz do materiałów przedstawionych tego dnia w programie 19:30. Gośćmi odcinka są adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram i Piotr Gąciarek, Stowarzysze