Głębia ostrości

„W sercu pandemii” To jedyna taka grupa w Polsce i jedna z kilku w Europie. Specjaliści, których łączy pasja do niesienia pomocy tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Pomagali ofiarom trzęsienia ziemi, powodzi, tym, których