Głębia ostrości

88 dni Agnieszki 88 dni w więzienia za opublikowanie listu, który – zdaniem autorów – zwracał uwagę na ważny problem, zdaniem sądu – znieważającego. Słyszeliśmy już o pięciu dniach aresztu dla psychicznie chorego mężcz