Głębia ostrości

Obrona Westerplatte stała się symbolem waleczności polskiego żołnierza. Ale pierwsze dni wojny, to także bitwa pod Wizną, którą nazwano polskimi Termopilami.