Głębia ostrości

Transplantacja – słowo to najczęściej kojarzone jest tylko z przeszczepem. W rzeczywistości, by do przeszczepu mogło dojść, potrzebnych jest wiele etapów. Jednym z nich i jednym z najważniejszych jest rozmowa – z rodzinami potencja