Głębia ostrości

2 lipca 1939 roku, dwa miesiące przed wybuchem wojny, polscy pionierzy himalaizmu weszli na Nanda Devi East – szósty co do wysokości szczyt, zdobyty przez człowieka. Była to pierwsza polska wyprawa w Himalaje. I choć zakończyła się zdobyciem góry, nie była szczęśliwa. Stefan Bernadzikiewicz i Adam Karpiński zginęli w lawinie w dalszej części ekspedycji. Jakub Bujak zaginął w lipcu 1945 r. w niewyjaśnionych okolicznościach w Wielkiej Brytanii. Janusz Klarner, który podczas wojny walczył w Armii Krajowej i brał udział w Powstaniu Warszawskim, zaginął w 1949 r., również w niewyjaśnionych okolicznościach, w Warszawie. W tym roku, z okazji 80. rocznicy pierwszej polskiej wyprawy w Himalaje, śladami Stefana Bernadzikiewicza, Jakuba Bujaka, Janusza Klarnera i Adama Karpińskiego, na Nanda Devi wyruszyli współcześni polscy himalaiści. Przed państwem reportaż Oswalda Rodrigo Pereiry.