Głębia ostrości

Niewielka wioska na ukraińskim Podolu – Szaróweczka – to ostoja Mazurów. Tak właśnie – mówią o sobie potomkowie polskich kolonistów z Mazowsza z czasów przedrozbiorowych. Ich pradziadowie zasiedlal