Głębia ostrości

Na świecie używanych jest ponad siedem tysięcy języków. Jest też jeden język szczególny: migowy, który daje możliwość porozumiewania się, wyrażania emocji czy tworzenia osobom głuchym. Głuchym nie głuchoniemym! Bo niesłyszący nie