Głębia ostrości

Największa akcja podziemia zbrojnego w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Były to 63 dni nierównej walki o honor, o godność, o Polskę. Za ten zryw Polacy zapłacili ogromną cenę – dwieście tysięcy zabitych, pół miliona wypędzonych, Warszawa zrównana z ziemią. Powstańcy, bohaterowie tamtych dni, są jeszcze wśród nas. Przypominają nam, że warto być dumnym z polskiej historii, że samo patrzenie w przyszłość, bez przeszłości, to za mało. Posłuchajmy, co mają nam, na końcu swej drogi, do powiedzenia.