Głębia ostrości

Największa akcja podziemia zbrojnego w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Były to 63 dni nierównej walki o honor, o godność, o Polskę. Za ten zryw Polacy zapłacili ogromną cenę –