Głębia ostrości

40 lat temu 2 czerwca 1979 r. rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Już sam wybór papieża Polaka dla władz na Kremlu był szokiem, a cóż dopiero pielgrzymka do ojczyzny. Komuniści zdawali sobie sprawę z kłopot&oacu