Głębia ostrości

Grobersi, czyli ludzie, którzy dbają o zapomniane cmentarze. Z tej nazwy są dumni, bo przecież dosłownie odkopują zapomnianą historię. Najpierw ze szczątków płyt odczytują imiona i nazwiska dawnych mieszkańców miast i wiosek. A p