Głębia ostrości

Bohaterką reportażu jest Łesia Hołowata, która w momencie wybuchu wojny stanęła przed dylematem - być matką czy dziennikarką. Zwyciężyła troska o bezpieczeństwo dzieci, dlatego z trzema synami z Kijowa uciekła do Polski. Ale nawet tutaj chce b