Głębia ostrości

Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo, to osiedle administracyjne Szczecina, tak zwana jednostka pomocnicza miasta, złożona z trzech dzielnic, gdzie - tak jak w całej Polsce - pomoc dla Ukrainy płynie szerokim strumieniem. Ale to miejsce szczególne, bo niemal 80 lat temu na ten teren, na mocy układu z Jałty, zostali przymusowo przesiedleni mieszkańcy Zubrzy i Rzęsnej pod Lwowem. Do dziś mieszkają tutaj ich potomkowie i teraz niosą pomoc tym, którzy przyjeżdżają z Ukrainy uciekając przed wojną. reportaż Iwony Gacparskiej.