Głębia ostrości

24 lutego. Dzień napaści Rosji na Ukrainę. Dzień, w którym media media z całego świata zmieniają ramówkę, a na polsko-ukraińską granicę zaczynają przyjeżdżać - i opowiadać o tym, co widzą - zachodni dziennikarze. Pracują „na granicy” - państw, wojny i pokoju, ale też na granicy własnych emocji. Reportaż Katarzyny Pawliny.

Już pierwszego dnia wojny otworzyli drzwi swojego lokalu dla uchodźców i zaczęli organizować transporty humanitarne. Właściciele i pracownicy Hotelu Dębina w Żywcu pracują dwadzieścia cztery godziny na dobę, by zapewnić jak najlepszą opiekę i wsparcie. Dla nich jednak to już nie tylko praca, a misja. Reportaż Damiana Szmaglińskiego.