Forum

Sejm zajmie się prezydenckimi projektami ustaw dotyczących reformy sądownictwa. Pis zaproponował również zmiany w kodeksie wyborczym przed wyborami samorządowymi, tymczasem Grzegorz Schetyna składa wniosek o konstruktywnym wotum nieufności wob