Forum

„W momencie zawarcia traktatu 2 + 4 Polska w ramach negocjacji traktatowych co najmniej milcząco zrezygnowała z dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z niemieckich zbrodni popełnionych podczas II Wojny Światowej” – uznali e