Forum

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie przymusowej relokacji uchodźców. Wzywa do rozpoczęcia tego procesu Polskę, Węgry, Austrię i Czechy. Polski rząd mówi stanowcze „nie” temu procesowi i narzucaniu kwot migrant&o