Forum

Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski przedstawił w Sejmie priorytety polskiej polityki zagranicznej. Przed jakimi problemami stoi polska dyplomacja? Czy zmieni się polska rola w Unii Europejskiej i relacje z poszczególnymi państwa