Forum

Standard&Poor's jedna z największych agencji ratingowych obniżyła wiarygodność kredytową Polski z A- do BBB+. Standard&Poor's nie wyklucza w przyszłości kolejnej obniżki. Czy taka ocena jest uzasadniona, co jest jej przyczyną i jakie mogą być