Forum

Obchody 25. rocznicy częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 r., ponownie podzieliły Polaków. PiS twierdzi, że nie był to początek żadnej wolności. Pozostała część sceny politycznej przeciwnie. Na uroczystościach rocznicowych zabrakło