Forum

Tematy: 1) Premier Donald Tusk ogłosił bezpośrednie powszechne wybory przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Ma to przyspieszyć wybór głowy tego ugrupowania. 2) Co 7. Polak nie ma pracy. Jak rząd zamierza walczyć z tym zjawiskiem? Czy opozy